Kim jest psychoterapeuta?

0
145

W centrum zainteresowania psychoterapeutów znajdują się różnorodne zaburzenia psychiczne i emocjonalne. Aby zostać psychoterapeutą, konieczne jest wyższe wykształcenie oraz ukończenie dodatkowego, 4-letniego szkolenia w jednej ze szkół psychoterapii. Nie jest wymagane ukończenie studiów w zakresie psychologii, choć wielu psychoterapeutów to absolwenci tego kierunku.

W ramach swojej praktyki, psychoterapeuta korzysta z technik terapeutycznych, charakterystycznych dla określonej szkoły psychoterapii. Popularne nurty psychoterapeutyczne obejmują psychoterapię poznawczo-behawioralną, podejście humanistyczne, terapię systemową oraz psychoterapię psychodynamiczną.

Terapia psychodynamiczna, bazująca na filozofii psychoanalizy Freuda, opiera się na założeniu, że trudności jednostki mają swoje korzenie w jej podświadomości. Zdarzenia i emocje, które zostały wyparte z pamięci mogą negatywnie wpływać na codzienne funkcjonowanie osoby w jej relacjach społecznych. Duże znaczenie przywiązywane jest do doświadczeń z okresu dzieciństwa. Psychoterapeuci stosujący podejście psychodynamiczne wierzą, że świadome zrozumienie tych ukrytych emocji i doświadczeń może pomóc w rozwiązaniu problemów, które dotyczą klienta, a także pozytywnie wpłynąć na jego funkcjonowanie w społeczeństwie.

Terapia poznawczo-behawioralna opiera się na założeniu, że nasze sposoby myślenia i zachowania maja charakter wyuczony. Jeśli osoba nauczyła się myśleć w sposób, który jest dysfunkcyjny i negatywnie wpływa na jej funkcjonowanie, to jest w stanie zastąpić te niepożądane wzorce bardziej adaptacyjnymi. Celem terapii jest wykształcenie wzorców myślenia i zachowania, które będą ułatwiały nawiązywanie pozytywnych relacji społecznych. Psychoterapeuta pracując w tym nurcie, skupia się na teraźniejszości oraz konkretnych problemach klienta. Klient jest zachęcany do wykonywania określonych ćwiczeń zarówno w trakcie sesji terapeutycznych, jak i poza nimi.

Psychoterapeuci spotykają się z klientami w różnych miejscach, takich jak prywatne gabinety, ośrodki zdrowia itp. Sesje terapeutyczne zwykle odbywają się raz lub dwa razy w tygodniu, podczas których psychoterapeuta prowadzi rozmowy z klientem i oferuje wsparcie w procesie rozwiązywania trudności. Kluczowym aspektem pracy psychoterapeuty jest utrzymanie bezstronności i niezależności wobec klienta, co oznacza, że terapeuta unika wydawania jednostronnych ocen i pozostaje neutralny.

Klient ma prawo do autonomii i samostanowienia, co oznacza, że to on podejmuje decyzje dotyczące swojego życia i procesu terapeutycznego. Psychoterapeuci mają za zadanie szanować te prawa i wspierać klientów w podejmowaniu odpowiednich decyzji. Obecnie psychoterapia staje się coraz bardziej dostępna, zarówno w formie sesji stacjonarnych w różnych ośrodkach w Polsce, jak i w formie sesji online.

Bezpieczeństwo informacji oraz zachowanie poufności między klientem a terapeutą są niezwykle istotne w pracy psychoterapeuty. Zgodnie z zasadami etycznymi, psychoterapeuci są zobowiązani do zachowania tajemnicy zawodowej i nieujawniania informacji o klientach osobom trzecim bez uprzedniej zgody klienta, z wyjątkiem sytuacji, w których obowiązują odpowiednie przepisy prawa lub występuje realne zagrożenie zdrowia lub życia.

Centrum Dobrej Terapii

Artykuł sponsorowany.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here